SPREAD

Moneyline

Total

Thursday 12:00 PM ET

NYMBURK

USK PRAGUE

Thursday 12:00 PM ET

DECIN

OPAVA

Thursday 12:00 PM ET

SVITAVY

USTI N. LABEM